Với khát vọng xây dựng và đầu tư vào sản xuất các mặt hàng chủ lực . Công ty AN THỊNH VƯỢNG luôn đặt ra những mục tiêu phấn đấu và học hỏi không ngừng nghỉ . Chúng tôi luôn đặt sự phát triển bền vững, giá trị tinh thần của cán bộ công nhân viên trong công ty lên vị trí ưu tiên hàng đầu . Cụ thê, Công ty An Thịnh Vượng đưa ra sứ mệnh và giá trị cốt lõi như sau

SỨ MỆNHChú trọng đầu tư vào công nghệ phục vụ sản xuất – Nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho công nhân viên

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TRUNG THỰC – TỐC ĐỘ – CÔNG NGHỆ CAO – TINH THẦN

TRUNG THỰC

Luôn luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Trung thực trong mọi hành động và lời nói với khách hàng . Công ty AN THỊNH VƯỢNG không làm sản phẩm kém chất lượng, không làm sản phẩm ảnh hưởng đến môi trường. Sẵn sàng hợp tác sửa chữa và thu hồi sản phẩm nếu sản phẩm bị lỗi hoặc ảnh hưởng đến khách hàng .

TỐC ĐỘ
Sản phẩm được sản xuất với quy trình khép kín, tốc độ sản xuất luôn đi cùng với chất lượng sản phẩm . Sản phẩm được làm ra được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao cho khách hàng.CÔNG NGHỆ CAO
Với đội ngũ lãnh đạo có chuyên môn về CÔNG NGHỆ . Công ty AN THỊNH VƯỢNG luôn áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng chất lượng sản phẩm và sản lượng . Sản phẩm làm ra đạt chất lượng cao nhất

TINH THẦN
Chăm sóc đời sống công nhân viên là một trong những sứ mệnh và cũng là một tiêu chí GIÁ TRỊ CỐT LÕI của công ty. AN THỊNH VƯỢNG lấy “TRÍ NHÂN” làm hạt nhân phát triển công ty.